شاید سوال خیلی از شما باشد که چطور می توان رشد را در بدن تحریک کرد. خیلی ها به دنبال راه هایی برای بلندتر کردن قدشان هستند. در اینجا اطلاعات لازم را برایتان گرد آورده ایم. چرا بعضی ها کوچولو می مانند؟ دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود […]