امام حسن مجتبی (ع) در ۱۵ رمضان سال سوم هجری متولد شدند   امام حسن (ع) را بهتر بشناسیم روز پانزدهم ماه مبارک رمضان سال سوم هجری، در خاندان نبوت، چهارمین نفر از پنج نفر آل عبا علیهم السلام به دنیا آمد، به قدری زیبا بود که خداوند، نام […]