حضرت دانیال گوید: آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه مطالب مشابه :۳۰ حدیث از حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیهاعمارت و باغ اکبریه، یکی از بناهای تاریخی بیرجندعلت وفات حضرت زینب(س) چه بود؟اصول نگهداری کاکتوس در […]

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است. رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . رنگ آبی تیره : خوشبختی که دیگران باعث آن هستند. دیگران رنگ آبی میزنند : یک زندگی زناشویی آسوده و خوشبخت مطالب […]