تبخال تناسلی از آن دسته عفونت‌هایی است که با رابطه‌ی جنسی منتقل می‌شود. ممکن است این بیماری هنگامی انتشار یابد که هیچ تاول یا تبخالی روی بدن فرد آلوده دیده نمی‌شود، اما احتمال انتقال آن از طریق تماس با سطوحی مثل دستگیره‌ی در، صندلی توالت فرنگی، ظروف، وسایل و رختخواب […]

انتخاب بهترین ژل بهداشتی بانوان چندان ساده نیست. در واقع، مراقبت از چنین بخش حساسی از بدن باید با دانش کافی صورت بگیرد. بسیاری از خانم‌ها همان مواد شوینده‌ای را ک برای بقیه‌ی نقاط بدن خود استفاده می‌کنند، برای شستشوی نواحی حساس بدنشان به کار می‌برند، در حالی که، این […]