زندگینامه امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان فراهانی)؛ صدر اعظم ایران زندگینامه امیر کبیر: میرزا محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر متولد ۱۱۸۶ اراک، صدر اعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود که به‌خاطر اقداماتی، چون تاسیس مدارس دارالفنون و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه و اصلاحات مالی، اجتماعی […]

زندگینامه محمدعلی جمالزاده؛ پدر داستان نویسی ایران بیوگرافی محمدعلی جمالزاده: محمدعلی جمالزاده متولد ۲۳ دی‌ماه ۱۲۷۴ در اصفهان نویسنده طنزپرداز و پژوهشگر ایرانی است. به او لقب پدر داستان نویسی ایران داده اند و او را آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات معاصر دانسته اند. همچنین او را پیشرو داستان […]