برای برخی از افراد سوال می باشد که ما تغذیه که روزانه مصرف میکنیم رابطه با تنگی نفس ما دارد؟ این متن را به طور کامل مطالعه نمایید تا جواب سوالتان را پیدا کنید. انواع تنگی‌نفس در مجموع می‌توان تنگی‌نفس را به دو علت قلبی و ریوی نسبت داد که […]

فلج خواب که در میان عوام به “بختک” معروف است نوعی اختلال خواب است. , فلج خواب یا بختک چیست؟ , راه مقابله با بختک یا فلج خواب چیست؟ , چه عواملی باعث فلج خواب یا بختک می شوند؟ , چه زمانی دچار فلج خواب یا بختک می شویم؟ , علائم فلج خواب یا بختک چیست؟ , درمان فلج خواب یا بختک چیست؟