آسمان خراش ها در جهان با گسترش شهرها و شهرستان‌ها میزان تولید و ساز آسمان خراش ها و برج های بلند در دنیا افزایش یافته هست و از طرف دیگر به علت کمبود زمین به نظر می رسد چاره‌ی دیگری باقی نمانده هست.   در شمال ایالات امریکا ۷۵ درصد […]

شاید شـما هم جزو برخی از ارفاد باشید کـه در عصر جمعه ها دلگیر می‌شوند و انگار منتظر اتفاقی خاص هستند ولی با نزدیک شدن بـه عصر دلگیر می شوند. این حس دلگیر شدن چگونه بوجود می‌آید؟   روش های‌ برای تسکین دگیری عصر جمعه هم در پایین آمده اسـت […]