دعای ویژه شب جمعه دعای پر فضیلت شب جمعه و اعمال مخصوص شب جمعه را برای ثواب و  فضیلت های‌ بالای آن در این جا بخوانید. شب جمعه از نگاه حضرت محمد «ص» و حضرت علی «ع» حضرت علی «ع» فرمودند : هر کس این دعا را بخواند حق تعالی […]

دعای مخصوص روز و شب جمعه و فضیلت های روز و شب جمعه و دعا و زیارت امام زمان (ع) در روز جمعه را در اینجا بخوانید. فضیلت های روز و شب جمعه «جمعه» روز مقدس و با فضیلتی است ودر روایات مروی از امام معصوم «ع» جزء اعیاد شمرده […]