دعای عصر غیبت بهترین دعا در زمان غیبت امام زمان «ع» دعا در زمان غیبت امام زمان «ع» می باشد: شیخ صدوق رحمه الله درکتاب «کمال الدین وتمام النعمه» از ابومحمد حسین بن احمد مکتّب روایت آورده که گفت: حدیث کرد ما را ابوعلی بن همّام به این دعا، و […]

دعای امام علی علیه السلام برای صبح بعد از خواندن نماز صبح و برای شروع یک روز پربرکت و گرفتن حاجت بهتر است این دعاهای مجرب خوانده شود . خواندن این دعا ها در صبح برای گرفتن حاجات توصیه شده است. دعای امام علی «ع» در ابتدای صبح برای گرفتن […]