اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

غول‌ چه موجودی است؟


غول‌

غول‌ها موجود افسانه‌ای بسیار بزرگ جثه است. آنها زاییدهٔ خیال مردم و داستان سرایان‌اند و هیچ گونه سند و مدرکی دال بر وجودشان دردست نیست.
غول را می‌توان با یک ضربه کشت، اما ضربه دوم او را احیا می‌کند .

غول معرب کلمه «قول» در زبان ترکی و به معنای نوکر و عبد است .