اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

عکس های زیبا و کمیاب از ایران قدیم


تصاویر زیر، مجموعه ای از عکس های ایران قدیم است که برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم ‌مورد پسند شما خوبان قرار گیرد.
عکسهایی از «ایران قدیم»
آرامگاه حافظ در زمان قاجار
عکسهایی از «ایران قدیم»
بازار تهران در دوره قاجار
عکسهایی از «ایران قدیم»
به توپ بستن مجرم در زمان قاجار
عکسهایی از «ایران قدیم»
جشن و بار عام ـ احمدشاه قاجار ـ ۱۹۱۷ میلادی
عکسهایی از «ایران قدیم»
زوار امام رضا(ع) ـ ۱۹۳۰ میلادی
عکسهایی از «ایران قدیم»
کاروانسرای ایرانی ـ ۱۸۸۱ میلادی
عکسهایی از «ایران قدیم»
مراسم معروف به چپق کشان
عکسهایی از «ایران قدیم»
مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه
عکسهایی از «ایران قدیم»
میدان توپخانه ـ سال ۱۳۲۰
عکسهایی از «ایران قدیم»
یک تومانی زمان ناصرالدین شاه