عکس نوشته سنگین ( ۲۰۰ عکس )

متن های غمناک با عکس

عکس نوشته های مفهومی و سنگین + متن های غمناک

آدم ها در یک لحظه

با یک تلفن

با یک جمله

با یک نیامدن

با یک دیر رسیدن

پیر میشوند …

آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند

آدم را آدم ها پیر می کنند

عکس نوشته های مفهومی و سنگین

تو یادت نیست، ولی

من خوب به یاد دارم

برای داشتنت

دلی را به دریا زدم

که از آب می‌ ترسید !

عکس نوشته های مفهومی و سنگین غمگین

گاهی زنده می‌ مانی

به انتظار کسی که

هرگز نمی‌ آید …

عکس نوشته های مفهومی و سنگین دخترانه

و من منتظر تو خواهم ماند

همچون کلبه‌ ای تنها

تا دوباره مرا ببینی

و در من زندگی کنی

و تا آن زمان پنجره‌ هایم

درد خواهند کشید …!

عکس نوشته های مفهومی غمگین

عکس نوشته های مفهومی و سنگین پسرانه

یک‌ بار طعم عشق را چشیده‌ ام

مزه‌ تلخ قهوه‌ سیاه می‌ داد

قلبم را تند کرد، بدنم را دیوانه

حواسم را به هم ریخت و رفت !

عکس نوشته های مفهومی غمگین

به خاطر یک مشت دلتنگی

به خاطر چند سطر جای خالی تو

به خاطر قراری که در من گذاشتی

و دیگر سر جای خودش نیست

مثل ساعت شنی

از تو پُرم

از تو خالی

عکس نوشته های مفهومی غمگین دخترونه

نفسم تنگِ تو

و تو نفست تنگِ کسی

کاش می‌ شد که در این

غصّه به دادم برسی …

عکس نوشته های مفهومی غمگین دخترانه

دل بردی از من به یغما

ای تُرک غارت‌ گر من

دیدی چه آوردی ای دوست

از دست دل بر سر من …

عکس و متن های غمناک جدایی

عکس نوشته های مفهومی غمگین پسرانه

دوست داشتن کسی که

معنی دوست داشتنت را نفهمد

درست مثل توضیح دادن قانون نسبیت

برای مادربزرگت است

تو چانه میزنی و او بافتنی‌اش را میبافد.

آلبرت انیشتین

عکس نوشته فاز سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

متن و جملات فاز سنگین زیبا

 متن فاز سنگین | جملات سنگین و تیکه دار | متن و جملات خفن خفن و شاخ شکن

عکس نوشته فاز سنگین

جملات مفهومی فاز سنگین

عکس پروفایل فلسفی

عکس با جملات آموزنده و جالب

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته های فاز سنگین و فلسفی برای تلگرام و اینستاگرام

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس پروفایل با مفهوم و آموزنده

عکس نوشته های خاص سنگینتصویر نوشته مفهومی و سنگین برای پروفایل

جدیدترین عکس نوشته سنگینعکس نوشته مفهومی در مورد رفیق

عکس نوشته های متفاوت سنگینعکس نوشته برای پروفایل دخترانه

عکس نوشته های مفهومی سنگینعکس با نوشته سنگین

عکس نوشته های فاز سنگینعکس متن دار مفهومی فاز سنگین

انواع عکس نوشته سنگینتصویر نوشته خاص و سنگین

عکس با نوشته های فاز سنگینعکس  با نوشته تکیه دار و سنگین

عکس نوشته های سنگینعکس نوشته های مفهومی و زیبا

عکس پروفایل سنگینعکس پروفایل با نوشته سنگین

عکس پروفایل جدید فاز سنگینعکس پروفایل فاز سنگین

عکس نوشته دخترانه فاز سنگینعکس پروفایل جالب با متن سنگین

متفاوت ترین عکس نوشته سنگینعکس با مفاهیم سنگین برای پروفایل

عکس پروفایل جالب سنگینعکس پروفایل خاص با جملات سنگین

عکس با جملات سنگینعکس با نوشته های مفهومی

عکس پروفایل با نوشته سنگینعکس پروفایل تیکه دار سنگین و مفهومی

عکس پروفایل متفاوت فاز سنگینعکس نوشته غمگین فاز سنگین

عکس نوشته های سنگینعکس متن دار زیبای فاز سنگین برای پروفایل

عکس پروفایل خاص با متن سنگینعکس پروفایل نامردی فاز سنگین

عکس با جمله سنگین برای پروفایل فضای مجازیتصویر نوشته فاز سنگین در مورد رفیق

عکس نوشته سنگین برای پروفایل تلگرام عکس نوشته زندگی با مفاهیم سنگین

انواع عکس با متن سنگین و مفهومیعکس خفن و سنگین

عکس پروفایل فلسفی

عکس پروفایل زیبای فلسفی و آموزنده

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس های جالب و دیدنی برای پروفایل

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته فلسفی، مفهومی و فاز سنگین زیبا و ماندگار

عکس پروفایل فلسفی

عکس با متن زیبای فلسفی برای پروفایل

متن سنگین تیکه دار کوبنده

عکس نوشته زیبای فلسفی برای پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته های فلسفی از بزرگان حکمت

متن سنگین تیکه دار کوبنده

عکس جالب برای پروفایل با مفهوم آموزنده

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس سخنان زیبا و جذاب بزرگان اهل زندگی

عکس پروفایل فلسفی

چملات فاز سنگین تیکه دار

متن سنگین تیکه دار کوبنده

متن های سنگین کوبنده خفن

متن سنگین تیکه دار کوبنده

عکس فلسفی برای پروفایل از بزرگان هنر و اندیشه

متن سنگین تیکه دار کوبنده

عکس پروفایل مفهومی زیبا

عکس پروفایل فلسفی

تکست جذاب مفهومی و آموزنده برای پروفایل تلگرام

عکس پروفایل آموزنده

عکس پروفایل جذاب و زیبای حکیمانه

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

متنهای نوشته شده توسط بزرگان و حکیمان

عکس پروفایل فلسفی

عکس پروفایل جالب و جذاب فلسفی

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس پروفایل با مفهوم زیبا و فلسفی

 عکس پروفایل آموزنده

عکس جذاب با متن فلسفی و آموزنده

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس فلسفی جذاب و زیبا برای پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته فلسفی پروفایل

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته فلسفی برای پروفایل جذاب و زیبا

عکس پروفایل آموزنده

عکس عارفانه با متن و موضوع فلسفی

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس نوشته فلسفی جذاب

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته سخنان فلسفی بزرگان برای پروفایل

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس پروفایل زیبای فلسفی  و عاشقانه حکمت آموز

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس پروفایل با معنا و مفهومی

عکس نوشته آموزنده

عکس نوشته های جذاب برای پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته های آموزنده و فلسفی زیبا و جدید برای پروفایل

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس نوشته های فلسفی و پندآموز زیبا

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته های ناب آموزنده با متن های درجه یک

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس نوشته مثبت اندیشی

عکس پروفایل فلسفی

 جملکس پر انرژی

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته فلسفی با متن و جملات ناب، قشنگ، عارفانه، مفهومی

جملات تیکه دار سنگین خفن

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل تلگرام

عکس نوشته آموزنده

عکس پروفایل معنی دار

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته های فلسفی برای پروفایل

جملات تیکه دار سنگین خفن

سری جدید عکس نوشته های پرمفهوم و فلسفی

عکس پروفایل آموزنده

عکس پروفایل زیبا و جذاب با مفهوم فلسفی و حکمت آموز

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس نوشته های زیبا و جذاب از سخن بزرگان علم و فلسفه

متن ناب کوتاه فلسفی

عکس پروفایل جذاب و حکیمانه

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس پروفایل جذاب با مفهوم فلسفی زیبا و جذاب حکیمانه و عارفانه

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته جالب و فلسفی

متن ناب کوتاه فلسفی

جدیدترین عکس پروفایل

عکس پروفایل آموزنده

عکس با مضامین و معانی آموزنده و جذاب فلسفی

متن ناب کوتاه فلسفی

متن فار سنگین مفهومی برای پروفایل

متن ناب کوتاه فلسفی

جملات تیکه دار مفهومی فلسفی

متن ناب کوتاه فلسفی

عکس پروفایل مفهومی

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته مفهومی فلسفی

متن ناب کوتاه فلسفی

متن با معنا برای عکس پروفایل

متن ناب کوتاه فلسفی

عکس پروفایل تلگرام جدید

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس پروفایل آموزنده

عکس پروفایل فلسفی

متن کوتاه ناب آموزنده

متن ناب کوتاه فلسفی

تصویر با متن پر معنا برای پروفایل

متن مفهومی فلسفی زیبا آموزنده

تصاویری با متن فلسفی

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

متن حکیمانه

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

متن دست نویس فلسفی

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس جدید با متن سنگین

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

تصویر مفهومی برای پروفایل

عکس پروفایل آموزنده

عکس پروفایل پر معنا و آموزنده

عکس نوشته آموزنده

متن انگیزشی امیدوار کننده

عکس نوشته های آموزنده جدید

شعر گرافی برای پروفایل

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس پروفایل غمگین تیکه دار

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته آموزنده برای پروفایل

عکس نوشته آموزنده

عکس پروفایل غمگین

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته عاشقانه مفهومی

عکس پروفایل فلسفی

متن های فلسفی برای پروفایل شبکه های اجتماعی

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس پروفایل جدید معنا دار

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس پروفایل مفهومی جذاب

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس نوشته مفهومی سنگین برای پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

عکس پروفایل تیکه دار سنگین

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس نوشته کنایه دار

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته های طعنه دار

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس نوشته شعر با معنا

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس نوشته سنگین خفن

عکس پروفایل تلگرام مفهومی

عکس پروفایل جدید با معنا

عکس پروفایل فلسفی

عکس پروفایل معنا دار برای اینستاگرام

جملات فاز سنگین پروفایل

عکس پروفایل تلگرام

جملات فاز سنگین پروفایل

جملات فلسفی مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته های آموزنده جدید

تکست گرافی امیدوارانه

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

جملات فاز سنگین پروفایل

عکس نوشته جذاب

عکس پروفایل آموزنده

جملکس روانشناسی

جملات فاز سنگین پروفایل

متن نوشته غمگین

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته روانشناسی مفهومی

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته های انگیزشی

عکس پروفایل فلسفی

عکس نوشته تیکه دار

عکس نوشته آموزنده

متن فلسفی ناب و کوتاه

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس پروفایل مفهومی

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته آموزنده

عکس نوشته امیدوارکننده

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس نوشته های انرژی مثبت

جملات مفهومی فاز سنگین

عکس پروفایل تیکه دار فلسفی ۲۰۱۹

عکس نوشته آموزنده

عکس نوشته فلسفی برای پروفایل ۹۸

عکس نوشته جملات سنگین تیکه دار

عکس پروفایل با معنا فلسفی

جملات فاز سنگین پروفایل

عکس نوشته های آموزنده جدید

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

نکته های عمیق آموزنده و فلسفی بر روی تصویر

عکس نوشته جملات سنگین تیکه دار

عکس پروفایل تلگرام فلسفی

عکس پروفایل آموزنده

عکس نوشته فلسفی پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

سری جدید عکس نوشته های فوق العاده زیبا و آموزنده

عکس نوشته های آموزنده جدید

سری جدید عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

عکس نوشته جملات سنگین تیکه دار

عکس نوشته های تازه با مضامین فلسفی و آموزنده

عکس پروفایل مفهومی آموزنده

عکس نوشته های فلسفی و آموزنده

عکس نوشته آموزنده جدید

عکس نوشته معنا دار برا پروفایل

عکس پروفایل فلسفی

سری جدید عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته جملات سنگین تیکه دار

عکس نوشته های فلسفی و الهام بخش

عکس نوشته جملات سنگین تیکه دار

عکس های فلسفی با مفاهیم حکمت آموز و زیبا

عکس نوشته فاز سنگین

متن تنهایی جالب

عکس نوشته فاز سنگین

عکس نوشته جالب تیکه دار

عکس نوشته فاز سنگین

متن کوبنده ضد عشق

عکس نوشته فاز سنگین

عکس های مفهومی فاز سنگین جالب

عکس نوشته فاز سنگین

جمله عکس های فاز سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

متن فاز سنگین با جملات زیبا

عکس نوشته فاز سنگین

جملات غمگین احساسی

عکس نوشته فاز سنگین

جملات کوبنده عشقولانه

عکس نوشته فاز سنگین

جملات سنگین تیکه دار برای مخاطب خاص

عکس نوشته فاز سنگین

متن کوبنده تنهایی

عکس نوشته فاز سنگین

جملات غمگین احساسی

عکس نوشته فاز سنگین

عکس نوشته سنگین مفهومی

عکس نوشته فاز سنگین

متن های زیبای سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

عکس های احساسی تنهایی

عکس نوشته فاز سنگین

متن کوبنده و فاز سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

عکس استوری فاز سنگین

عکس نوشته فاز سنگین

عکس نوشته های مفهومی غمگین پسرونه

یک روز می‌ آیی که من

دیگر دچارت نیستم

از صبر ویرانم ولی

چشم‌ انتظارت نیستم

عکس و متن های غمناک

ای که گفتی جان بده

تا باشدت آرام جان

جان به غم‌ هایش سپردم

نیست آرامم هنوز …

عکس و متن های غمناک پسرانه

وقتی باران تمام شد؛

هر دو به خانه هایمان برمیگردیم !

تو از خیابان من از خیالت …

متن های غمناک عاشقانه

عکس و متن های غمناک خاص

و چه ارزان می‌ فروشیم

لذت با هم بودن را

چه زود دیر می‌ شود

و نمی‌ دانیم که، فردا می‌ آید

شاید ما نباشیم

عکس و متن های غمناک سیگاری

ارزان فروختم

این بار گران را

“دل” را…

دادمش به اویی که

نمیدانست

شیوه ی “دل داری” را …

******

دردِ من

آرامِ جانِ دیگران است

خوش به حالِ دیگران …

متن های غمناک با عکس نوشته سیگار

من اما بعد از رفتنت

آلزایمر را ترجیح می‌ دهم

به بودن با آدمی که بخواهد

مدام یادآور تو باشد

عکس نوشته سنگین غمگین برای پروفایل

متن های غمناک جدید

بعد از رفتنت

نه آغوش پنجره

اشتیاقی به صبح دارد

نه خلوت شب

میلی به ماه و ستاره

من مانده‌ ام

و پرده‌ های آرام این اتاق تیره

و تارهای عنکبوت

اینجا احتمال زندگی کم است

بر نگرد …!

عکس نوشته سنگین غمگین رفتن

هر وقت به عنوان یک زن

حس تردید آمد سراغت

که ماندنت را می‌خواهد یا رفتنت

آنوقت، حتماً برو

مردان اگر زنی را بخواهند

اجازه نمی‌ دهد حتی یک لحظه

زن برای ماندن دچار تردید شود

مردی که تو را بخواهد

محکم نگهت می‌ دارد

و دلت را قرص می‌ کند!

مردها اصلاً پیچیده نیستند

عکس نوشته سنگین غمگین چمدان

برو سفر به سلامت

نگران تو نیستم که می‌ روی …

نگران آنی‌ ام که از تو

در من باقی می‌ ماند

عکس نوشته سنگین غمگین آرزو

با زبان بی‌ زبانی بارها گفتی برو

من که دارم می‌ روم

اصرار می‌ خواهد مگر؟

عکس نوشته غمناک عاشقانه برای پروفایل

عکس نوشته سنگین غمگین کنار او

غافلی از حال دل

ترسم که این ویرانه را

دیگران بی‌ صاحب انگارند

و تعمیرش کنند ..!

پروفایل غمناک

هرشب ..! نبودنت را

سیگار پشت سیگار پُک می زنم ؛

و لحظه های تنهایی را، دود می کنم …!

عکس و متن تیکه دار پروفایل

از رفتن تو قافله ای رفت ز شهرم

آرام جدا

صبر جدا

هوش جدا رفت

عکس نوشته های مفهومی غمگین

عکس و متن تیکه دار

سهم من از دنیا

نداشتن است

تنها قدم زدن در پیاده رو ها

و فکر کردن به کسی که هیچ وقت نبود

عکس نوشته سنگین غمگین

گالری عکس حکمت 20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پست بعدی

بیوگرافی آزیتا حاجیان، همسر سابق محمدرضا شریفی نیا

ی جولای 19 , 2020
بیوگرافی آزیتا حاجیان، همسر سابق محمدرضا شریفی نیا آزیتا حاجیان در ۲۱ دی ماه ۱۳۳۶ به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۵۸ با محمدرضا شریفی‌نیا ازدواج کرد و در در سال ۱۳۸۸ از یکدیگر جدا شدند و سپس برای دومین بار در سال ۱۳۸۹ با محمد کریمی هراتی ازدواج کرد. […]