اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

عکس قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان


  | قران قدیمی | قران قدیمی قیمت | قرآن قدیمی صنعا | قران قدیمی در قم | قران قدیمی کوچک | قرآن قدیمی یمن | قدیمی ترین قران | قران قدیمی | قدیمی ترین قران جهان | قرآن های قدیمی | قرآن قدیم است یا حادث | آیا قرآن قدیم است | قران قدیم است | قران الطبلاوى قدیم | قران العجمی قدیم | قران العفاسی قدیم | قران السدیس قدیم | قران الکریم قدیم | قرآن قدیمی در آلمان | قران بصوت قدیم | قدیمی ترین قرآن کجاست | قدیمی ترین قران در کجاست | قدیمی ترین قرآن جهان | قدیمی ترین قران موجود | قدیمی ترین قرآن دنیا | قدیمی ترین قران | قدیمی ترین قران خطی | قدیمی ترین قرآن ایران | قدیمی ترین قرآن جهان در آلمان | قران قدیم جدا | قران عراقی قدیم جدا | قرآن خطی قدیمی | قران خطی قدیمی | قرآن های خطی قدیمی | قیمت قرآن خطی قدیمی | فروش قرآن خطی قدیمی | خرید قران قدیمی | خریدار قران قدیمی | کشف قرآن قدیمی در قم | کشف قرآن قدیمی در قم | دانلود قرآن قدیمی | دروازه قرآن قدیم شیراز | قران صوت قدیم | قران عراقی قدیم | عکس قران قدیمی | قران عبدالباسط قدیم | فروش قران قدیمی | فروش قران قدیمی | قران فلاش قدیم | کتاب قران قدیمی | کشف قرآن قدیمی | قران قدیم للبیع | قران کریم قدیم للبیع | قران مصری قدیم | قران مشارى قدیم | عکس قران های قدیمی | قیمت قرآن های قدیمی | 
|[categoriy]قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) –

قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس)

ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی ۱۹۲۰ فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل ۳ هزار سند و کتاب خطی

 

به گزارش قدیمی ترین کتاب قرآن در دنیا :
به گزارش ایران: طی تحقیقاتی که بر روی اوراق یک کتاب قرآن انجام شده ، کشف شد که این اوراق کتاب قرآن مربوط می شود به ۱۳۷۰ سال پیش .ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی ۱۹۲۰ فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل ۳ هزار سند و کتاب خطی بود از منطقه ی خاورمیانه جمع آوری کرد و آنها را به بریتانیا برد و از آنها در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام نگه داری شد .

 

نگه داری از متون معروف به « مجموعه مینگانا » در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام حدود ۹۵ سال بدون تحقیق و ثبت تاریخچه ی این متون صورت گرفت و ۹۵ سال تمام کسی نمی دانست که قدمت این متون به چندین سال پیش بر می گشت .تا اینکه یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه به هنگام تحقیق و بررسی اسناد « مجموعه مینگانا » تصمیم گرفت

 

تا برای کشف قدمت این آثار ، اوراق این مجموعه را که برخی از آنها اوراق یک کتاب قرآن نیز بوده اند ، به رادیوکرین دانشگاه آکسفورد ، واحد تحقیقاتش ارسال کند تا قدمت این اوراق که بر روی جلد آن حک شده بود ، شناسایی شود .پس از انجام تحقیقات ، معلوم شد که نوشته ی بر روی پوست جلد این کتاب قرآن به سالهای ۵۶۸ تا ۶۴۵ میلادی بر می گردد . استدلال هایی که ثابت می کند این کتاب قرآن یکی از قدیمی ترین کتاب های قرآن جهان می تواند باشد این است که :

 

۱٫ این کتاب قرآن با خط حجازی نوشته شده . خطی که در آن زمان ها یکی از اولین شیوه های کتابت به زبان عربی به حساب می آمده .

 

۲٫ پیامبر گرامی اسلام در سال ۵۷۰ میلادی به دنیا آمد و در سال ۶۳۲ میلادی از دنیا رفت و مطابقت داشتن تاریخ نگارش آن با طول زمان زندگی پیامبر اکرم ثابتمی کند که این مکتوب جزو قدیمی ترین کتابهای قرآن جهان به حساب می آید .

 

|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]
|[categoriy]