اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

رنگ قرمز از نظر روانشناسی


| روانشناسی رنگ قرمز | روانشناسی رنگ قرمز | روانشناسی رنگ قرمز در کودکان | روانشناسی رنگ قرمز در دکوراسیون | روانشناسی رنگ قرمز به زبان انگلیسی | روانشناسی رنگ قرمز و ابی | روانشناسی رنگ قرمز و نارنجی | روانشناسی رنگ قرمز در لباس | روانشناسی رنگ قرمز در معماری | روانشناسی رنگ قرمز و مشکی | روانشناسی رنگ قرمز انگلیسی | رنگ قرمز از نظر روانشناسی | رنگ قرمز از لحاظ روانشناسی | روانشناسی رنگ قرمز برای کودکان | روانشناسی رنگ قرمز تیره | تست روانشناسی رنگ قرمز | خصوصیات روانشناسی رنگ قرمز | رنگ قرمز در روانشناسی | روانشناسی رنگها رنگ قرمز | روانشناسی رنگها رنگ قرمز | روانشناسی رنگ زرد و قرمز | روانشناسی شخصیت رنگ قرمز | روانشناسی رنگ لباس قرمز | روانشناسی رنگ قرمز مشکی | روانشناسی رنگ ها قرمز |

نکات قابل توجه این رنگ:

۱: از نظر روانشناسی، قرمز ضربان قلب و متابولیسم را افزایش می دهد، پس آن را در غذا خوری یا اتاقی که به سرگرمی اختصاص یافته به کار بگیرید.

 

۲: برای تعدیل حرارت، قرمز را با سفید همراه کنید و تضاد شادی ایجاد کنید که ثابت شده جلب توجه می کند.

 

۳: در فنگ شویی، قرمز با عنصر آتش مرتبط است، پس هر جا که انرژی و محرک بیشتری برای تخیل خواستید مثل دفتر کار خانگی یا آشپزخانه  از آن استفاده کنید.

 

۴: قرمز، کهن ترین رنگ است، در هر زبانی بعد از کشف لغات سیاه و سفید، لغتی به نام قرمز را یاد می گیرند.

 

۵: از جذابیت های طبیعی این رنگ توانایی آن در خلق کانون توجه روی دیوار است.

 

۶: تاکید های سفید همیشه با مبلمان قرمز خوب از کار در می آیند. برای ایجاد جذابیت مدرن و جامع، به علامت های ایست و کاربرد قرمز در پرچم های ملی توجه کنید.

 

چیدمان خانه به رنگ قرمز|دکوراسیون قرمز خانه

یاقوت یا فلفل قرمز، کافی است به این مواد و اشیای نیرومند فکر کنید تا قدرت قرمز را به خاطر آورید

 

یاقوت یا فلفل قرمز، کافی است انسان به این مواد و اشیای نیرومند فکر کند تا قدرت قرمز را به خاطر آورد. قرمز و تقریبا همه ی سایه ها و مظاهر آن رنگی است درخشان، روشن و بسیار مهیج. با این وجود، قرمز انگار همیشه فرهیخته، پیچیده و احساساتی است. قرمز می تواندهم صمیمی و هم رعب آور باشد: افسونگر و بی تکلف، شیک و آرام بخش است و تاثیر روحی دیر پایی بر جا می گذارد.

 

این نخستین رنگ از رنگ های روشن است که فراوان هم در مُد لباس و هم در خانه از آن استفاده شده است. زیرا کاربرد آن در بسیاری از سنت های فرهنگی ریشه دارد. قرمز رنگی است درخشان و خیره کننده، روشن و پر فروغ و کلاسیک است که هیچگاه نیروی خود را از دست نخواهد داد.

 

بر سر استفاده از رنگ قرمز همیشه نوعی افراط وجود دارد: آدم عادت دارد هنگام استفاده از آن دچار هیجان شود و هر چه می تواند از آن استفاده کند. و خود را در سایه های مختلف آن غرق کند. اگر می خواهید رنگ درخشان را بدون عدم تحمل اضافه کنید، مقدار کمی از سایه های آن را در بالش، آثار هنری یا در کفپوش اتاق در نظر بگیرید.

 

روانشناسی رنگ قرمز|دکوراسیون خانه به رنگ قرمز

چیدمان خانه به رنگ قرمز|دکوراسیون قرمز خانه

از جذابیت های طبیعی رنگ قرمز توانایی آن در خلق کانون توجه روی دیوار است

 

نکاتی برای چیدمان خانه به رنگ قرمز| نحوه چیدمان خانه به رنگ قرمز

دکوراسیون و چیدمان خانه| دکوراسیون و طراحی خانه

رنگ شناسی قرمز

 

دکوراسیون قرمز خانه| دکوراسیون و چیدمان قرمز خانه

دکوراسیون خانه به رنگ قرمز| چیدمان خانه به رنگ قرمز

روانشناسی دکوراسیون رنگ قرمز

 

دکوراسیون و چیدمان خانه|دکوراسیون خانه به رنگ قرمز

دکوراسیون خانه به رنگ قرمز