اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

دعای شش قفل


| دعای شش قفل | دعای شش قفل برای چیست | دعای شش قفل با معنی | دعای شش قفل با اعراب | دعای شش قفل چیست؟ | دعای شش قفل pdf | دعای شش قفل دانلود | دعای شش قفل با ترجمه | دعای شش قفل صوتی | دعای شش قفل و چهل کلید | دعای شش قفل از پیامبر | اثرات دعای شش قفل | دعای شش قفل برای ازدواج | دعای شش قفل برای اجابت حاجتها | دعای شش قفل برای اندروید | دعای شش قفل چه دعایی است | دعای شش قفل روی پوست اهو | متن دعای شش قفل با اعراب | دانلود دعای شش قفل برای اندروید | آثار دعای شش قفل | دعای شش قفل برای اجابت دعا | دعای شش قفل برای اجابت حاجت ها | دعای شش قفل برای چی خوبه | متن دعای شش قفل با معنی | دعای شش قفل پیامبر | ترجمه دعای شش قفل | تاثیر دعای شش قفل | ترجمه فارسی دعای شش قفل | تصویر دعای شش قفل | ثواب خواندن دعای شش قفل | جادوی دعای شش قفل | دعای شش قفل چیست؟ | خواص دعای شش قفل | خواص دعای شش قفل | خاصیت دعای شش قفل | خواص خواندن دعای شش قفل | فواید خواندن دعای شش قفل | طریقه خواندن دعای شش قفل | ختم دعای شش قفل | طریقه ختم دعای شش قفل | دانلود دعای شش قفل | درباره دعای شش قفل | دانلود صوتی دعای شش قفل | دانلود متن دعای شش قفل | دانلود فایل صوتی دعای شش قفل | دانلود دعای شش قفل pdf | در مورد دعای شش قفل | سند دعای شش قفل | سندیت دعای شش قفل | شرح دعای شش قفل | طریقه استفاده از دعای شش قفل | عکس دعای شش قفل | متن عربی دعای شش قفل | فواید دعای شش قفل | فضیلت دعای شش قفل | فضیلت دعای شش قفل | فواید دعای شش قفل | فضایل دعای شش قفل | دعای شش قفل وچهل کلید | کاربرد دعای شش قفل | دعای کامل شش قفل | متن کامل دعای شش قفل | متن دعای شش قفل | معنی دعای شش قفل | متن دعای شش قفل | مزایای دعای شش قفل | منبع دعای شش قفل | دعای شش قفل و هفت هیکل |

|دعای شش قفل چیست|ثواب خواندن دعای شش قفل

دعای شش قفل

 

روایت کرده اند از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله که هر کس دعای شش قفل را در نزد خود نگه دارد یا بخواند خدا او ا مشمول رحمت خود قرار داده و او را از تمام آفات حفظ می نماید و دعایش همیشه مستجاب بوده و در دنیا با عزت و احترام زندگی می کند.

قفل اول: بِسمِ اللهِ السَّمیعِ الٌبَصیرِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء بِرَحمتِکَ یا اَرحمَ الرّحمینِ وَ صلَی اللهُ علی مُحَمَّدٍ و ألهِ أجمَعینِ

سپس گرفتاری خود را متذکر شود.

قفل دوم: بِسمِ اللهِ الٌخالقِ الُعَلیمِ الّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الًفَتّاحُ الٌعَلیمٌ بِرَحمتِکَ یا اَرحَمُ الٌرّحِمینِ

سپس حاجت خود را بگوید.

قفل سوم: بِسمِ اللهِ الٌسَمیعِ الُعَلیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌغَنِیُّ الٌقَدیرٌ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمُ الٌرّحِمینِ

قفل چهارم: بِسمِ اللهِ الٌعَزیزِ الٌکَریمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَزیزِ الٌکَریمِ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمُ الٌرّحِمینِ

قفل پنجم: بِسمِ اللهِ الٌسَمیعِ الٌعَلیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَلیمِ الًخَبیرِ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمُ الٌرّحِمینِ

قفل ششم: بِسمِ اللهِ الٌعَزیزِ الٌرَّحیمِ الَّذی لَیسَ کَمِثلِه شَیء وَ هُوَ الٌعَزیزِ الٌغَفورٌ فَاللهُ خَیرً حافظاً وَ هُوَ أرحَمُ الٌرّحِمینِ

( گرفتاری خود یا دیگری را ذکر کند و از خدا بخواهد تا برطرف نماید)

منبع : ختوم و اذکار ج ۲ ص ۲۸۶