به مجله اینترنتی حکمت 20 , حاوی برترین مطالب اینترنت خوش آمدید.

اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب لباس هایی به رنگ آبی


درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است.

رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد .

رنگ آبی تیره : خوشبختی که دیگران باعث آن هستند.

دیگران رنگ آبی میزنند : یک زندگی زناشویی آسوده و خوشبخت