اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب اولاد


لیلا برایت میگوید:

اگر فردى خواب فرزند خود را ببیند، بیانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.