اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب اهرم


لیلا برایت میگوید:

دیدن یا استفاده کردن از هرم، نشانه‏ى پیروزى در مشکلات است.