تعبیر خواب حکمت 20

کامل ترین تعبیر خواب در بین سایت های ایرانی

تعبیر خواب اهانت | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب اهانت


آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که در دادگاه، به یک قاضى اهانت مى‏کنید، بیانگر بى‏دقتى در انجام کارها است. اگر در خواب کسى به شما اهانت کرد، به این معنا است کارى انجام مى‏دهید که به شما احترام مى‏گذارند.

 

اچ میلر می‏گوید:

اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است، نشانه‏ى پیروزى در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید کسى که به شما توهین مى‏کند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین مى‏کند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى کارى است.