تعبیر خواب حکمت 20

کامل ترین تعبیر خواب در بین سایت های ایرانی

تعبیر خواب آب کدر و کثیف | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب کدر و کثیف


لیلا برایت میگوید:

آب کثیف و کدر نیز نشانه‏ى روابط مشکوک و نامطمئن است.