اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب میوه


لیلا برایت می گوید:

آب میوه نشان‏ دهنده ‏ى غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى‏باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى‏ هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد که به زودى هشیار مى‏شوید.

RelatedPost