به مجله اینترنتی حکمت 20 , حاوی برترین مطالب اینترنت خوش آمدید.

تعبیر خواب آب سرد | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب سرد


لوک اویتنهاو می گوید :

آب سرددر خواب نشانه این است که شما در اشتباه هستید