مجله اینترنتی حکمت 20

براي مشاهده مطلب کليک کنيد

تعبیر خواب آب دریا | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب دریا


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا در خواب نشانه فراخی روزی بود