اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تاج کیانی | تاج فتحعلی شاه قاجار


  | تاج کیانی | تاج کیانی کند آرزو | تاج کیانی کجاست | تاج کیانی قاجار | شعر تاج کیانی | تاج کیانی | تاج کیانی کند آرزو | عکس تاج کیانی | تاریخچه تاج کیانی | عرب تاج کیانی | تاج کیانی کند ارزو | که تاج کیانی کند ارزو | که تاج کیانی کند آرزو | تصویر تاج کیانی | که تاج کیانی کند آرزو | که تاج کیانی | که تاج کیانی کندارزو | که تاج کیانی کند | 

تاج کیانی تاج مخصوص پادشاهان قاجار است که به دستور فتحعلی شاه قاجار در ایران ساخته شده و  به الماس، یاقوت، زمرد و مروارید مزین شده است.

اما قبل از دوره قاجار و بعد از دوره ساسانی ، استفاده از تاج به این شکل مرسوم نبود و پادشاهان از تاج به صورت جقه استفاده می کردند.

جالب توجه است بدانید که تاج کیانی اولین تاجیست که بعد از دوران امپراتوری ساسانی به این شکل ساخته شده است و بعدها نیز مورد استفاده دیگر سلاطین قاجار قرار گرفت.

تاریخ ساخت تاج کیانی به سال ۱۲۱۲ هجری قمری بر می‌گردد.

این تاج امروز در موزه جواهرات ملی نگه داری می شود.

|تاج پادشاهان قاجار|تاج کیانی|جواهرات دوران قاجار|[categoriy] تاج کیانی | تاج فتحعلی شاه قاجار – تاج پادشاهان قاجار|تاج کیانی|جواهرات دوران قاجار|جواهرات فتحعلی شاه|خزانه جواهرات ملی|گنجینه های تاریخ ایران و جهان|موزه جواهرات ملی

تاج کیانی | تاج فتحعلی شاه قاجار