اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آموزش نقاشی کردن دامن با طرح قلب


| نقاشی دامن | نقاشی روی کت دامن | نقاشی روی دامن | نقاشی رو دامن | کت دامن نقاشی شده | نقاشی روی کت و دامن |

آموزش نقاشی کردن دامن با طرح قلب، طرح اولیه را بر روی کاغذ کشیده و بعد با تیغ یا کاتر با دقت بسیار، طرح را خارج کنید و بعد با قلمو یا اسفنج طرح را رنگ آمیزی کنید.

 

نحوه نقاشی روی لباس|آموزش نقاشی کردن روی لباس

نقاشی روی دامن|آموزش تصویری نقاشی روی لباس

مراحل نقاشی کردن روی لباس

 

رنگ آمیزی لباس| مراحل نقاشی کردن روی لباس

نحوه طرح انداختن روی لباس های ساده|طراحی لباس های ساده

آموزش طرح دار کردن دامن ساده

 

آموزش نقاشی کردن روی لباس| نقاشی روی لباس

آموزش تصویری نقاشی روی لباس| نحوه نقاشی روی لباس

نقاشی روی دامن

 

طرز نقاشی کردن روی لباس| رنگ آمیزی لباس

آموزش طرح انداختن روی دامن