مجله اینترنتی حکمت 20

براي مشاهده مطلب کليک کنيد

آتش گرفتن در خواب نشانه چیست؟ | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آتش گرفتن در خواب نشانه چیست؟


آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .